IRTEERA ELURRETARA/ SALIDA A LA NIEVE

                                                                                          

ELURRETARAKO IRTEERA

 

KAIXO FAMILIAK!

Elurretara joateko zenbat pertsona prest dauden jakin nahi dugu. Prezioak gutxigorabeherakoak dira (iazkoak dira). Nagusiek zenbat ordaindu behar duten, kopuruaren zain gaude.

PIN-POIL enpresatik hiru aukera eskaintzen dizkigute:

 

  • 1) Eski: 12€/umeko. 3 orduko klaseak (forfaita eta equipamendua ez dago sartuta) aukera dago: alokatzeko ekipamendua: 15€ , alokatzeko forfaita: 26€
  • 2) Eski hastapena. Egun bateko txangoa (25 pertsona gutxienez) 55€ (2 orduko klaseak + forfaita +ekipamendua +garraioa +asegurua)
  • 3) Eski hastapena asteburu batean (aterpe batean):25 pertsona baino gehiagoko taldea. 65€ 2 eguneko ostatua , mantenu osoa, eski klaseak eta ekipamendua

      

SALIDA A LA NIEVE                                                                                           

 

 

HOLA FAMILIAS!

Queremos saber cuántas personas estarían interesadas en hacer una salida a la nieve (esquí). Los precios son orientativos (son los del año pasado). Estamos pendientes de los importes para los adultos.

La empresa PIN-POIL nos ofrece tres opciones:

 

  • 1) Esquí: 12 €/niño. 3 horas de clase (no se incluye equipo ni forfait) Opcional: alquiler equipo 15€, forfait 26 €
  • 2) Iniciación esquí excursión 1 día (mínimo 25 personas).

 55€ (2 horas clase + forfait + equipo + transporte + seguro)

  • 3) Iniciación Esquí fin de semana en Albergue: grupos a

partir de 25personas 65€: incluye alojamiento y pensión completa 2 días, clases esquí y equipo

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

IGEko postontzian sartu/ meter en buzón AMPA.  

 

IZENA EMATEA/INSCRIPCIÓN:

 

 

NOMBRE.

IZENA

EDAD.

ADINA

CURSO

KURTSO

TELEFONO.

TELEFONOA

OPCIÓN.

AUKERA

NIÑO/A.

UMEA

 

 

 

 

 

 

ADULTO.

HELDUA

 

 

 

 

 

               

 

Sinadura /Firma:

 

 

2014-01-14 PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA

HEZKUNTZA SAILA GURASO ELKARTEEN MUGIMENDUA ITOTZEN ARI DA DIRULAGUNTZAK

%35 JAITSIAZ 

Eusko Jaurlaritzaren 2013. urteko diru-laguntzarik ez dute jaso oraindik Euskal Eskola

Publikoko guraso elkarteek. Diru-laguntza hauen kudeaketa defizitarioa dela-eta, EHAAn

ebazpena argitaratu aurretik zuritu beharko dituzte elkarteek diru-laguntza hauek. Hori gutxi

balitz, bataz beste %35eko murrizketa izango dute, eta 2014ko Aurrekontu Orokorrean

arabera, murrizketa hori mantentzeko asmoa dago 2014ean.

 

Guztira, ia %50eko jaitsiera jasan dute 2009tik guraso elkarteen iraupena bermatzen duten

diru-laguntzek. Euskal Eskola Publikoaren legearekin talka egiten du honek, hauxe baitio

1993ko legeak: «Hezkuntza-administrazioak gurasoen elkarteen sortzea eta jarduera

bultzatuko du berauek sendotzeko eta garatzeko finantziazio-bideak finkatuz». Hezkuntza

sailak egindako azken ikerketen arabera, Guraso Elkartearen jarduera eta inplikazioa

ikastetxean zaindu beharreko adierazgarri argia da eskola-arrakasta lortzeko. Hori hala

izanik, gurasoen diru-laguntzak murriztea ikerketa horien emaitzen kontrako norabidean

doa.

 

Ikastetxe Publikoetako Guraso Elkarteak osatzen dituzten gurasoak boluntarioak dira, eta

jasotzen dituzten diru-laguntzak ezinbestekoak dira ikastetxearen hezkuntza-jarduera

osatzeko, hainbat balore jorratzen dituzten eskolaz kanpoko ekintzen bidez: elkarbizitza,

desberdina denarekiko errespetua, taldearen balorea eta gelatik kanpo euskararen

erabilera sustatzea.

 

Lan hau egiteko lurralde-federazio eta EHIGE konfederazioaren laguntza dute. Hauek

ikastetxe publiko guztietan guraso elkarteak egotea bermatzen dute eta gurasoen partehartzea

sustatzen dute ikastetxeko erabakiak hartzerakoan.

 

Parte-hartzea eskola-arrakasta lortzeko eta eskola publiko demokratikoa osatzeko giltza

dela onartzen badugu, zergatik ez dira egiten eskubide hau bermatu eta lagunduko duten

akzio politikoak, oztopoak jarri beharrean hezkuntza-bikaintasunaren bide neketsuan?

 

EHIGE | Ronda, 27 1. ezk. | 48005 BILBO | T. 944169360 | http://www.ehige.org | IFK: V95246104

 

 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AHOGA AL MOVIMIENTO DE PADRES Y

MADRES RECORTANDO LAS SUBVENCIONES UN 35%

 Las asociaciones de padres y madres de la Escuela Pública Vasca han iniciado el año

2014 sin recibir aún la subvención del Gobierno vasco de 2013. La deficitaria gestión de las

subvenciones de 2013 pone a las asociaciones en la difícil coyuntura de tener que

justificarlas antes de su resolución oficial. Por si fuera poco, las subvenciones aprobadas

sufren un recorte medio del 35%, recorte que se mantendrá en 2014 según los

Presupuestos Generales.

 

En total, desde el año 2009 la ayuda económica del Gobierno Vasco para la subsistencia

de las asociaciones de madres y padres de la Escuela Pública Vasca se ha reducido casi

un 50%. Este hecho choca de forma clara con la Ley de Escuela Pública Vasca, que

recoge la obligación de la Administración educativa de «apoyar la constitución y el

funcionamiento de asociaciones de padres y madres, federaciones y confederaciones a

través del establecimiento de mecanismos de financiación para su consolidación y

desarrollo». En estos momentos, en los que los últimos estudios desarrollados por este

Departamento sobre centros de éxito indican que la actividad e implicación de la AMPA en

la vida del centro escolar es un claro indicador a cuidar, la respuesta de la Administración

es contraria a estas investigaciones.

 

Las madres y padres que conforman las AMPAs de los centros públicos ofrecen su tiempo

de forma absolutamente voluntaria y las subvenciones públicas que reciben son esenciales

para complementar la labor formativa que realiza el centro escolar con, por ejemplo,

multitud de actividades extraescolares que fomentan valores como la convivencia, el

respeto de la diferencia, el valor del grupo y potencian la extensión del uso del euskera

fuera de los ámbitos estrictamente académicos.

 

Esta labor es apoyada por las Federaciones Territoriales y la Confederación EHIGE, que se

encargan de facilitar y asegurar la permanencia de asociaciones de madres y padres en

todos los centros escolares de la red pública y promover la participación de las familias en

las decisiones que les competen dentro de la actividad de los centros escolares.

 

Si admitimos que la participación es clave para el éxito escolar y configuración de una

escuela pública democrática, ¿por qué no se realizan acciones políticas que garanticen y

apoyen este derecho en vez de poner palos en el ya dificultoso camino de la excelencia

educativa?

 

EHIGE | Ronda, 27 1. ezk. | 48005 BILBO | T. 944169360 | http://www.ehige.org | IFK: V95246104

 

GURE KULTURA MUNDUAN!

Ponemos en marcha el proyecto de Euskal Etxeak impartida por el equipo de gardabera.

La actividad se desarrollará los martes en horario de comedor y será gratutita para las familias ya que está subencionada por el AMPA. Participarán en ella un grupo de niños y niñas de primaria (sorteo realizado por dirección y AMPA)

El objetivo es crear un equipo autogestionado de alumnos y alumnas que desarrollará un plan para ponerse en contacto con las Euskal etxeak dispersas por el mundo. Los niños y niñas que participen en esta iniciativa contactarán a través de varios medios con estos lugares pidiendo que les devuelvan alguna experiencia de su vida en la distancia.Se organizarán decidiendo qué funciones y tareas desean aportar al proyecto. Se trabajará la cooperación, la responsabilidad y el desarrollo de la creatividad.

  ******************************************************************

 Aurten, Gardabera taldeak emandako Euskal Etxeenn proiektua martxan jarriko dugu.

Ekintza hau, asteartetan garatuko da jantokiko Orduña. Guztiz finantziatuta dago, beraz familientzat doainik izando da.

 

Ekintzak ikasle talde autokudeatu batek munduko Euskal etxeekin kontaktuan jartzea du helburu. Parte hartuko duten ikasleak leku hauetan modu ezberdinetan kontaktuan jarriko dira, eta hango argazkiak, bideoak… eskatuko dizkiete. Haien artean antolatuko dira eta proiektuari zer nolako funtzio eta eginkizunak gehitu nahi dizkioten erabakiko dute. Kooperazioa, erantzukizuna eta sormenaren garapena landuko dira.